Komisja TVN: Były trzy ofiary molestowania seksualnego! - Portal Polska Kosmetologia i Kosmetyka Komisja TVN: Były trzy ofiary molestowania seksualnego! - Portal Polska Kosmetologia i Kosmetyka
czwartek, 12 marca 2015 20:48

Komisja TVN: Były trzy ofiary molestowania seksualnego!

Kamil Durczok ostatecznie rozstał się z TVN.

Od wybuchy afery z szefem Faktów w roli głównej, specjalna komisja zwołana przez TVN badała, czy w redakcji doszło kiedykolwiek do molestowania seksualnego lub mobbingu.

Dwa dni temu zakończyło się dochodzenie, w czasie którego przesłuchano aż 37 osób.

Jak ustalili śledczy, trzy osoby pracujące w stacji były narażone na „niepożądane zachowania” ze strony przełożonych.

Dyrekcja oferuje im zadośćuczynienie w postaci 6-krotności miesięcznej pensji.

Wielu traktowało to za pewnik, ale dopiero dzisiaj można ogłosić to oficjalnie - Kamil Durczok odszedł z TVN-u po rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

Poniżej prezentujemy oświadczenie Komisji.

- W sobotę, 7 marca 2015 roku, specjalna niezależna Komisja w TVN S.A. ("Komisja"), zgodnie ze swoimi uprawnieniami, zakończyła dochodzenie w sprawie domniemanych przypadków mobbingu, molestowania i molestowania seksualnego w redakcji programu "Fakty TVN" i przedstawiła końcowy raport ze swoich prac Markusowi Tellenbachowi, Prezesowi Zarządu i Dyrektorowi Generalnemu TVN S.A.

Komisja prowadziła swoje działania głównie poprzez rozmowy z 37 obecnymi i byłymi pracownikami i współpracownikami redakcji "Faktów TVN" i zidentyfikowała przypadki niepożądanych zachowań włącznie z mobbingiem i molestowaniem seksualnym.

Łącznie, Komisja spędziła ponad 60 godzin na badaniu sprawy – czytamy w oficjalnym raporcie.

-  Markus Tellenbach przedyskutował treść raportu z Zarządem TVN S.A. na posiedzeniu, które odbyło się dnia 10 marca 2015 roku.

Wynikiem prac Komisji jest decyzja Zarządu TVN S.A. o wzmocnieniu istniejących procedur zapobiegających niepożądanym zachowaniom oraz wprowadzeniu w życie, ze skutkiem natychmiastowym, następujących działań:

1) dopilnowaniu, by TVN S.A. był bezpiecznym i stabilnym środowiskiem pracy respektującym godność każdego człowieka, poprzez włączenie zasad przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom do regulaminu pracy w związku z czym stanowią one integralną część warunków zatrudnienia

2) ponownym zapoznaniu pracowników z wytycznymi, jak należy reagować w przypadku, który może okazać się niepożądanym zachowaniem,

3) poinformowaniu pracowników o sposobach raportowania przypadków niepożądanego zachowania, którego byli obiektem lub świadkiem.

Komisja ustaliła, że trzy osoby zostały narażone na niepożądane zachowania. Jako zadośćuczynienie, TVN S.A. zaoferuje tym osobom kwoty do wysokości 6-krotności ich miesięcznego wynagrodzenia.

Markus Tellenbach, Prezes Zarządu TVN i Dyrektor Generalny TVN S.A, powiedział: "Jestem zadowolony z prac Komisji i akceptuję jej ustalenia.

Jestem przekonany, że po dogłębnej analizie przeprowadzonej przez Komisję, TVN pozostanie atrakcyjnym pracodawcą, dzięki obowiązującej w spółce polityce "zero tolerancji" dla niepożądanych zachowań.

W imieniu Zarządu Spółki, przepraszam osoby narażone na niepożądane zachowania w miejscu pracy".

Podczas posiedzenia Zarządu, które miało miejsce 10 marca 2015 roku, Zarząd przyjął do wiadomości, że spółka TVN i pan Kamil Durczok osiągnęli wzajemne porozumienie w sprawie zakończenia współpracy ze skutkiem natychmiastowym.

To musiało się tak skończyć?

 

Źródło: http://www.celebryci.com.pl/

 

 

Skomentuj