Artykuły filtrowane wg daty: stycznia 2017 - Portal Polska Kosmetologia i Kosmetyka Artykuły filtrowane wg daty: stycznia 2017 - Portal Polska Kosmetologia i Kosmetyka
Artykuły filtrowane wg daty: stycznia 2017

Fundacja „Słoneczny Promień „została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej   działalności w zakresie promocji zdrowia i ratowania życia, realizowanej zgodnie z koncepcją promocji zdrowia zawartą   w Karcie Ottawskiej Promocji Zdrowia.

 

Głównym celem   działań podejmowanych przez Fundację ‘Słoneczny Promień” jest kształtowanie   w powszechnej świadomości poczucia odpowiedzialności   za własne zdrowie oraz gotowości podjęcia działań zmierzających do jego umacniania i zachowania dzięki czemu ludzie stają się w pełni świadomymi konsumentami usług medycznych ,zdrowie swoje i swoich najbliższych traktują jako jeden z swoich priorytetów.

 

Obecnie Fundacja przeprowadza kampanię społeczną „Zdrowa Skóra „ Tematyka ta jest bardzo ważna gdyż skóra odzwierciedla stan naszego organizmu. Wiele schorzeń wewnętrznych powoduje powstawanie różnych zmian skórnych. Niektóre z nich są objawem problemów z konkretnymi narządami: tarczycą, nerkami, wątrobą; inne są bezpośrednio związane z chorobami, np. cukrzycą.   Czasem wystąpienie zmian skórnych poprzedza rozwój białaczki i   nowotworów, często ułatwiając postawienie diagnozy.

 

Ogromny wpływ na skórę ma również stan psychiczny. Niektóre choroby dermatologiczne rozwijają się lub ulegają zaostrzeniu w następstwie przewlekłego działania stresu, często nawet nieuświadomionego.

 

Głównym celem kampanii społecznej „„Zdrowa Skóra” jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wyalienowaniu społecznemu będącemu wynikiem zjawiska stygmatyzacji ( tylko niewielka część chorób skóry jest zakaźna). Badanie przeprowadzone przez Homo Homini   w 2013 r. (wg badania „Polacy o chorobach autoimmunologicznych” zrealizowanego przez Instytut Badawczy Homo Homini   w maju 2013 roku na próbie 1371 dorosłych Polaków).pokazało jak mocno nasilony jest ten problem wśród społeczeństwa – pomimo iż 90 % badanych deklarowało wiedzę na temat łuszczycy aż 40% bało się podać rękę osobie chorej na łuszczycę w obawie przed zarażeniem.

Pozostałe cele kampanii społecznej :                                              

  • zwiększenie świadomości w zakresie roli jaką pełni skóra (rola tzw. ”lampki alarmowej”)
  • edukacja w zakresie prawidłowej pielęgnacji skóry chorej i zdrowej (właściwa pielęgnacja szczególnie jest ważna w przypadku terapii chorób skóry, pozwala pozostać w kręgu działań dermo-profilaktycznych , uefektywnia terapię, skraca czas leczenia, zwiększa okresy reemisji choroby)
  • poprawa jakości życia                                                                                                                                                                             
  • zwiększenie świadomości w zakresie potrzeb dotyczących skóry                          
  • zwiększenie wykrywalności chorób skóry                                                                                                                                                                                    
  • zharmonizowanie wiedzy o skórze , jej potrzebach, właściwej pielęgnacji zdobywanych z różnych źródeł.

W ramach kampanii przeprowadzone będą warsztaty i wykłady w placówkach oświatowych ,poradnictwo dotyczące skóry w placówkach zdrowotnych oraz wykłady połączone z konsultacjami .W kampanii wezmą udział wybrane placówki oświatowe (szkoły i przedszkola) ,przychodnie i gabinety lekarskie oraz jednostki samorządowe . Zarząd Fundacji nawiązał współpracę   z Panią Profesor nadzw. dr habilitowany nauk med. A. Zalewska –Janowska specjalista dermatolog-wenerolog, specjalista alergolog, kierownik Zakładu Psychodermatologii Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na potrzeby powyższej kampanii społecznej. Opracowany przez Panią Profesor poradnik „ABC antystresowe „ jest rozdawany beneficjentom Fundacji.

 

Więcej informacji o Fundacji „Słoneczny Promień” można znaleźć na Facebooku.

Prezes Fundacji „Słoneczny Promień”

mgr farm Mariusz Jancarczyk

 

Dział: Wiadomości