Artykuły filtrowane wg daty: listopada 2015 - Portal Polska Kosmetologia i Kosmetyka Artykuły filtrowane wg daty: listopada 2015 - Portal Polska Kosmetologia i Kosmetyka
Artykuły filtrowane wg daty: listopada 2015

Rynek farmaceutyczny nieustannie ewoluuje, przy czym zmiany powodowane są nie tylko przez rozwój i konkurencję firm, ale także ciągłe zmiany przepisów prawnych regulujących zasady działania i wymogi formalne stawiane przed producentami, dystrybutorami i innymi podmiotami. Zmiany warunków rynkowych i zasad działania powodują, że wszyscy zainteresowani uważnie śledzą głosy ekspertów i decydentów, zwłaszcza jeśli – jak to ma miejsce obecnie – decydenci zmieniają się w wyniku wyborów.

 

"Puls Farmacji " od niemal 10 lat uważnie analizuje zmiany w systemie prawa farmaceutycznego, działania instytucji regulujących oraz ewolucję rynku leków. Na co dzień wykorzystujemy analizy i opinie najlepszych ekspertów. Chętnie dzielimy się posiadaną wiedzą, w formie nie tylko publikacji, ale także konferencji i seminariów. 

 

Zapraszamy na konferencję „Puls Rynku Farmaceutycznego”, w czasie której nasza uwaga będzie skoncentrowana na tych zagadnieniach, które w obecnej chwili wywołują największe emocje oraz najwięcej znaków zapytania. Wspólnie z naszymi merytorycznymi partnerami z Kancelarii Prawnej DZP proponujemy prezentacje i dyskusje poświęcone legislacji regulującej system ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza polityce refundacyjnej oraz przepisom prawnym regulującym zasady reklamy leków w świetle zmian technologicznych.

 

Pragniemy także zwrócić uwagę na ewolucję modelu dystrybucji, w tym rosnące znaczenie sieci aptecznych w stosunku do aptek indywidualnych oraz metody podnoszenia efektywności dystrybucji w okresie zmian regulacyjnych. Nie zabraknie także dyskusji o telemedycynie i e-marketingu, tak aby uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi trendami i przykładami zakończonych sukcesem projektów w tej dziedzinie.

 

Dzięki wystąpieniom specjalistów oraz debatom ekspertów każdy uczestnik konferencji będzie mógł wyrobić sobie zdanie o tym, jak skutecznie działać w zmieniającej się rzeczywistości rynkowej, a także przygotować się na zmiany nadchodzące w najbliższym czasie. Nikogo, kto działa na rynku farmaceutycznym, nie powinno zabraknąć 14-15 grudnia na konferencji  "Pulsu Biznesu" i "Pulsu Farmacji".

 

W programie m.in.:

  • Czy zwiększony nadzór nad obrotem leków rzeczywiście pomaga pacjentowi?

  • Refundacja – analiza zysków i strat

  • Czy telemedycyna może być polską specjalizacją?

  • Czy prawo reklamy leków nadąża za rozwojem technologii?

  • Apteka indywidualna czy sieci? Jaki model jest właściwy dla polskiego rynku?

 

Źródło: http://biotechnologia.pl/

 

Dział: Wiadomości

Mimo trudnej sytuacji politycznej i ekonomicznej na Ukrainie – spowodowanej w głównej mierze konfliktem rosyjsko-ukraińskim, spadkiem popytu konsumpcyjnego w kraju, a także spadkiem wartości całego rynku handlu detalicznego – zauważyć można dynamiczny rozwój sieci kosmetycznych. Segment kosmetyczny na Ukrainie jest tym, który najlepiej radzi sobie z obecnym kryzysem i według danych firmy badawczej PMR, odnotowuje największą dynamikę wzrostu w porównaniu do pozostałych nie spożywczych segmentów ukraińskiego rynku handlu detalicznego.

 

Rozpoczęty w 2014 r. konflikt rosyjsko-ukraiński, w którego wyniku Ukraina utraciła Krym oraz kontrolę nad swoim najważniejszym regionem przemysłowym – Donbasem, negatywnie wpłynął na ukraińską gospodarkę. Pogłębiające się z każdym miesiącem problemy gospodarcze Ukrainy spowodowały, że kraj ten znalazł się w poważnym kryzysie, a obecne wskaźniki makroekonomiczne nie wróżą szybkiej poprawy tej sytuacji. Silna deprecjacja hrywny w stosunku do zagranicznych walut oraz postępująca inflacja doprowadziły do poważnego spadku realnych dochodów ukraińskiego społeczeństwa, a co za tym idzie do wyraźnego spadku popytu konsumenckiego. W efekcie Ukraińcy są teraz zmuszeni kupować mniej, a także poszukiwać najtańszych źródeł dla swoich zakupów.

 

W tej sytuacji wzrost poszczególnych segmentów ukraińskiego rynku handlu detalicznego został znacznie spowolniony, a wartość całego rynku, począwszy od wiosny 2014 roku, zaczęła systematycznie spadać. Według danych Urzędu Statystycznego Ukrainy (Ukrstat), w pierwszym półroczu 2015 roku obrót w handlu detalicznym na Ukrainie spadł o 24,6%, porównując do tego samego okresu w poprzednim roku.

 

Jednak pomimo ogólnego spowolnienia na ukraińskim rynku detalicznym, jeden z jego segmentów – segment kosmetyczny – okazał się znacznie bardziej odporny na trudności gospodarcze. Tę specyfikę ukraińskiego segmentu kosmetycznego, podobnie jak i rosyjskiego, można było zauważyć już po kryzysie finansowym z 2009 roku. W takich segmentach jak odzieżowy czy artykułów RTV i AGD, kryzys gospodarczy oznacza spadek sprzedaży i dochodów przedsiębiorstw, a co za tym idzie wartości całego rynku. Natomiast w przypadku handlu kosmetykami następuje jedynie ograniczenie stopy wzrostu tego segmentu. Zgodnie z przewidywaniami firmy badawczej PMR, roczna stopa wzrostu ukraińskiego segmentu kosmetycznego nie powinna spaść poniżej 7% w ciągu najbliższych kilku lat. Segment ten odnotowuje najwyższą dynamikę spośród wszystkich. Dzieje się tak, gdyż nawet ta najbardziej zubożała część ukraińskiego społeczeństwa nie rezygnuje całkowicie z zakupu kosmetyków. Podobnie jest w przypadku segmentu artykułów spożywczych. Konsumenci będą kontynuować swoje zakupy w drogeriach, wybierając jednak tańsze marki, często rodzimej produkcji, czy też poszukując różnego rodzaju promocji. Istnieje też spora grupa zamożnych mieszkańców Ukrainy, którzy zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami dalej będą kupowali luksusowe kosmetyki i perfumy, nawet, gdy ich cena będzie wyraźnie rosła.

 

Dobra kondycja ukraińskiego segmentu kosmetycznego wynika również z jego niskiego poziomu nasycenia. Będąc najmniejszym i najsłabiej rozwiniętym segmentem ukraińskiego rynku detalicznego, handel kosmetykami posiada najlepszy długoterminowy potencjał rozwojowy spośród pozostałych segmentów, z wyjątkiem spożywczego. Dlatego też na Ukrainie wyraźnie widać dynamiczny rozwój sieci kosmetycznych, które nie zrażając się sytuacją gospodarczą kraju i pogorszeniem nastrojów konsumenckich, otwierają kolejne drogerie i rozszerzają swój zasięg geograficzny (pomijając część obwodów donieckiego i ługańskiego, gdzie wciąż prowadzone są działania militarne).

 

Warto tu wspomnieć, że sieci kosmetyczne są obecnie największym i najszybciej rosnącym kanałem dystrybucji na ukraińskim rynku handlu detalicznego kosmetykami, którego udział w całkowitej sprzedaży będzie dalej rósł. W 2014 r. wyniósł on 37%, natomiast w tym roku analitycy PMR prognozują jego wzrost do 39%. Co więcej, rynek sprzedaży detalicznej kosmetyków kontrolowany jest na Ukrainie w głównej mierze przez rodzime sieci handlowe, takie jak Eva, proStor czy Kosmo. Jednakże liderem rynku pozostaje pochodząca z Hong-Kongu sieć Watsons. Warto też wspomnieć o innych znaczących graczach, takich jak rosyjski Brokard czy francuska sieć Yves Rocher. Rynek ukraiński cechuje się jednak niewielką liczbą graczy zagranicznych i póki co nie wydaje się żeby żadna z nowych zagranicznych firm chciała rozpocząć swoją działalność na Ukrainie.

 

Trzy największe ukraińskie kosmetyczne sieci handlowe pod względem ilości punktów sprzedaży – Watsons, Eva i proStor – zamierzają do końca 2015 r. otworzyć około 300 nowych drogerii. DTS Ukraina, lokalny operator sieci Watsons, w 2014 roku otworzył 58 punktów sprzedaży pod swoją marką i planuje osiągnąć liczbę 80-100 nowych sklepów w ciągu 2015 r. Na koniec czerwca posiadał on 361 punktów sprzedaży w kraju, w tym 21 aptek. Co więcej, w tym roku chce również otworzyć sklep internetowy, a także zainwestować w odnowienie obecnego formatu swoich drogerii. Eva, której operatorem jest firma Rush, druga pod względem wielkości sieć na Ukrainie zrzeszająca pod koniec czerwca 268 drogerii na terenie całego kraju, ma w swoich planach otwarcie 100 nowych sklepów w ciągu całego 2015 roku. Trzecią z kolei siecią pod względem liczby posiadanych sklepów jest proStor, posiadająca w końcu pierwszej połowy bieżącego roku 212 drogerii na Ukrainie. Jej właściciel, firma Stil D, zamierza otworzyć 100 drogerii pod marką proStor do końca tego roku. Biorąc pod uwagę plany rozwoju trzech wspomnianych wyżej sieci oraz liczbę otwartych przez nie sklepów w ubiegłym roku, można oczekiwać, iż pozostaną one w czołówce tych posiadających najwięcej drogerii w kraju.

 

Liczba drogerii należących do sześciu głównych graczy na rynku kosmetycznym w Ukrainie, 2013-2015

Sieć

Detalista

2013

2014

2015p

Watsons

DTS Ukraina

323

338

420

Eva

TOV Rush

211

256

356

Prostor

OOO Stil D

166

177

277

Kosmo

TOV Sumatra-Ltd.

89

93

110

Brocard

OOO Brokard-Ukraina

99

82

90

Yves Rocher

OOO Yves Rocher Ukraina

60

63

73

P - prognoza

 Adnotacja: drogerie w obwodzie donieckim i ługańskim mogą być czasowo zamknięte. Dane z 2014 i 2015 roku nie uwzględniają sklepów w Republice Autonomicznej Krymu. W przypadku sieci Brocard, mniejsza liczba punktów sprzedaży w 2014 niż w poprzednim roku może być wynikiem ich zamknięcia w regionie Donbasu.

Źródło: Strony internetowe detalistów, PMR, 2015

 

Co więcej, Eva i Watsons planują w najbliższym czasie wprowadzenie znacznych zmian w swoim asortymencie. Watsons chce promować produkty rodzimych producentów ze względu na to, że Ukraińcy coraz większą uwagę zwracają na lokalną produkcję, która jest nie rzadko tańsza od towarów zagranicznych, a także zaczynają bardziej ufać jakości produktów wytwarzanych w kraju. Eva natomiast zamierza podwoić do końca 2015 roku udział marek własnych, których popularność wciąż rośnie. Obecnie już 5% przychodów sieci pochodzi ze sprzedaży produktów pod markami własnymi sieci i cyfra ta ma wzrosnąć do 10%.

 

Jeśli chodzi o producentów na ukraińskim rynku kosmetycznym - królują marki zagraniczne, głównie ze względu na brak odpowiedniego zaplecza produkcyjnego w kraju. Segment ten jest zatem silnie uzależniony od importu. Jedynie około 10% produktów jest wytwarzanych w Ukrainie. Te z niższych półek pochodzą głównie z Polski i Rosji, natomiast produkty premium – z Europy Zachodniej.

 

Podsumowując, ukraiński rynek kosmetyczny jest jednym z najbardziej perspektywicznych w Europie Wschodniej, tuż po rynku rosyjskim. W kraju wciąż pozostaje sporo miejsca dla rozwoju sieci kosmetycznych, a w obecnej niezwykle trudnej sytuacji gospodarczej najlepsze wyniki osiągać będą gracze, oferujący w swoich drogeriach dobre jakościowo produkty w stosunkowo niskich cenach.

 

Anna Sidorowicz-Pokrywka

 

Źródło: http://biotechnologia.pl/

 

Dział: Wiadomości

Listopad, tak jak październik, to miesiąc hojnie obdarowany różnymi wydarzeniami z branży medycznej, biotechnologicznej i life science. Jeżeli jeszcze nie wiesz gdzie warto się wybrać, za ile, po co i kiedy, mamy dla Ciebie przejrzysty rozkład listopadowych szkoleń, konferencji, warsztatów i innych ciekawych eventów:

 

*2.11-9.11 – Design Thinking Week 2015 – seria naukowych warsztatów, odbywających się w stolicy w budynkach Politechniki Warszawskiej, Urzędu Miasta, Centrum Nauki „Kopernik” i wielu innych placówek. Za hasła przewodnie wydarzenia można uznać: kreatywność, innowację, pracę zespołową i tworzenie start-upów. Wszystko po to, żeby z otwartym umysłem wejść w świat własnego biznesu. Rejestracja na poszczególne panele i inne części składowe Design Thinking Week jest całkowicie bezpłatna, choć obecnie pozostały już miejsca jedynie na listach rezerwowych. 

 

*7.11 – konferencja naukowa „Mity i Rzeczywistość XXI wieku – Żywność Genetycznie Modyfikowana GMO” - Tego dnia w Warszawie, polscy i zagraniczny eksperci zaprezentują najnowsze osiągnięcia i tematy z zakresu żywności GMO ważne zarówno z punktu widzenia konsumenta, jak i przedsiębiorcy. W ostatnim czasie debata wokół GMO przyciąga wiele sprzecznych opinii, kontrowersji i dlatego tak ważne jest zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie. Po uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków dotyczących rejestracji klikajcie w ten link

 

*7.11 - Medycyna Rodzinna - nowości i praktyka 2015 - Co prawda konferencja odbywa się w dniach 6-7.11, jednak wolne miejsca pozostały już tylko na sobotnie sesje.Oprócz wykładów, organizatorzy przewidzieli też warsztaty tematyczne. Wśród tematów poruszanych w sobotę w Krakowie znalazły się m.in.: POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), otyłość, leki przeciwcukrzycowe, migrena, ból kolana, grypa, choroby paznokci, substancje psychoaktywne w środowisku młodzieżowym, obturacyjny bezdech senny. Prenumeratorzy "Medycyny Praktycznej" za udział zapłacą 175 zł, a pozostali uczestnicy - 200 zł. Oto formularz rejetracyjny

 

*14.11-15.11 – I Konferencja Naukowa Enzymos „Enzymy w Nauce i Przemyśle” - odbędzie się ona na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Spotkanie naukowe ma charakter ogólnopolski, mimo że w zdecydowanej przewadze prelegenci są pracownikami wyżej wspomnianej jednostki naukowej. Organizatorzy mają nadzieję, że pierwsza edycja stanie się polem wymiany doświadczeń, poglądów osób z branży, a samo wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń naukowych w naszym kraju. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jak skutecznie wykorzystywać enzymy w badaniach naukowych i przemyśle - zarejestrujcie się

 

*14.11 - Nowości w Leczeniu Nowotworów Kobiecego Układu Płciowego - Konferencja będzie miała miejsce w Warszawie i poruszy tematy takich chorób jak: rak szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika i mięsaki. Konferencja ma za zadanie pokazywać wszystkie najnowsze trendy i idee w leczeniu tych chorób oraz ma wywołać dyskusję środowiska onkologicznego na ich temat. Tutaj znajdziecie formularz rejestracyjny.

 

*16.11 – XXVII Edycja Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM – tematem przewodnim konferencji, która odbędzie się w Warszawie będzie: „Rok 2016 w branży farmaceutycznej – szanse i zagrożenia”. Podczas tego spotkania, uczestnicy dowiedzą się o zmianach legislacyjnych i podatkowych na rynku farmaceutycznym, usłyszą eksperckie interpretacje najbardziej niejasnych przepisów oraz poznają plany Ministerstwa Zdrowia w zakresie transparentności wykładni prawa. Warunki uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej Kongresu.  

 

*19.11 - „ONKO.SYS – nowe możliwości dla badań nad nowotworami” - na odbywające się spotkanie w salach konferencyjnych Stadionu Narodowego w Warszawie zaproszenie mają wszystkie osoby zainteresowane nowymi możliwościami badań naukowych w dziedzinie onkologii, nowoczesnymi narzędziami analizy danych liczbowych i tekstowych oraz realizacją projektów multidyscyplinarnych i wieloośrodkowych w temacie chorób nowotworowych. Uczestnicy dowiedzą się także wszystkiego o systemie informatycznym ONKO.SYS, który wspiera prowadzenie nowoczesnych badań naukowych w dziedzinie onkologii. Rejestracja jest prowadzona w trybie otwartego naboru. 

 

*19.11. - Szkolenie „Zasady i Procedury GMP w Firmie Farmaceutycznej” - odbędzie się ono w Łodzi, a zapisy potrwają do 12.11, chyba że wcześniej osiągnięty zostanie limit miejsc. Cena za jednodniowe szkolenie do 650 zł (550 zł dla studentów do 25. roku życia), a wybrać się na nie powinny osoby odpowiedzialne za wdrożenie i stosowanie zasad GMP przede wszystkim z działów kontroli i zapewnienia jakości, kierownicy, specjaliści, a także wszyscy zainteresowani, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. Firma Bioszkolenia.pl w listopadzie przeprowadzi jeszcze kurs „Chromatografia cieczowa HPLC” oraz „Zasady i Procedury Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Wymagania dotyczące personelu w Laboratorium”, a zapisy na wszystkie wspomniane kursy są dostępne przez stronę internetową.

 

*20.11 – Tego dnia sporo się będzie działo. Cytogenetycy, diagnostycy laboratoryjni, biolodzy molekularni, biotechnolodzy, lekarze onkolodzy, patomorfolodzy, genetycy kliniczni, członkowie stowarzyszeń naukowych i pracownicy naukowi mogą czuć się zaproszeni tego dnia do Warszawy. Odbędzie się tam wówczas konferencja „Wartość kliniczna badania genetycznego w onkologii – stan obecny i perspektywy”. O szczegółach dotyczących zapisów oraz programu dowiecie się klikając tutaj. Na Wydział Biologii UAM w Poznaniu pojadę zaś osoby zainteresowane uczestnictwem w trzydniowym kursie „Prokaryota i wirusy – nowoczesna analiza danych”. Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą poznać sposoby pozyskiwania, analizy i obróbki danych związanych z Prokaryota i wirusami. Do udziału w kursie nie jest wymagana umiejętność programowania, jest za to wymagana wcześniejsza rejestracja. Koszt wynosi 900 zł. Bio-Tech Media Sp. z.o.o. zaprasza z kolei do Łodzi na warsztaty „Ocena Bezpieczeństwa Kosmetyków”. Szkolenie jest adresowane do pracowników sektora kosmetycznego, czyli osób zajmujących się kontrolą jakości, przygotowywaniem dossier dla kosmetyków, oceną bezpieczeństwa i do pracowników sanepidów. Koszt szkolenia to 850 zł, a wszelkich szczegółowych informacji chętnie udzieli Anna Miłowska, koordynator szkolenia ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; GSM: 782 468 130). Zapisujecie się za pośrednictwem strony internetowej

 

*20.11-21.11 - XII Krajowa Konferencja Szkoleniowa - Ginekologia i Położnictwo 2015 - Organizatorzy zapewniają ciekawy, urozmaicony i bogaty program konferencji, warsztaty szkoleniowe, możliwość dyskusji i zadawania pytań, bogate materiały szkoleniowe oraz szansę spotkania ponad 1000 położników ginekologów. Konfernecja będzie miała miejsce w Krakowie i po serii intensywnych wykładów, zorganizowana zostanie wycieczka na Stare Miasto, a już sam widok na Wawel będzie relaksującą formą odetchnięcia w przerwach między sesjami. Cena udziału to 530 zł (490 zł dla prenumeratorów "Medycyny Praktycznej - Ginekologii i Położnictwa"). Ruszyły zapisy

 

*27.11-28.11 - VI Konferencja "Biologia Molekularna Nowotworów w Praktyce Klinicznej" - Odbywająca się w Warszawie dwudniowa konferencja ma bardzo bogaty program, na który składają się takie tematy jak: hormonoterapia, zaburzenia naprawy DNA, immunologia i immunoterapia, leki antyangiogenne, diagnostyka molekularna, czy czynniki molekularne i genetyczne w praktyce klinicznej. Rekrutacja trwa. 

 

*27.11-29.11 – V Międzynarodowa Konferencja „Oblicza neuronauki” - poruszone zostaną tematy z dziedziny neurobiologii, neuropsychologii, neurologii oraz neuroinformatyki. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy i z tego względu językiem wykładowym będzie język angielski. Organizatorzy zachęcają do udziału przede wszystkim studentów, doktorantów, pracowników naukowych związanych z neuronauką, ale także osoby ciekawe świata, które nie posiadają dużego doświadczenia i wiedzy w tym zakresie. Możecie zarejestrować się do dnia 10.11. Koszt wynosi 120 zł (30 euro). 

 

*27.11-29.11 – W tym samym terminie odbędzie się w Lublinie także Ogólnopolska Konferencja Studencka pt. „Nowoczesne Metody Doświadczalne Fizyki, Chemii i Inżynierii”, która doczekała się już szóstej edycji. Oprócz wymiany doświadczeń pomiędzy fizykami, chemikami i inżynierami, studenci będą mogli także zintegrować się na bardziej prywatnym gruncie uczestnicząc w licznych pozanaukowych atrakcjach. Koszt uczestnictwa wynosi 120 zł lub 60 zł bez wyżywienia, a formularz rejestracyjny jest już dostępny na stronie wydarzenia. 

 

*28.11-29.11 – I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej „OZE – Energia przyszłości” - konferencja, która także odbędzie się w Lublinie postara się odpowiedzieć na pytanie: Jak efektywnie wykorzystać ogromne zasoby energii ze źródeł odnawialnych? Pomysłodawcy po raz pierwszy zorganizowali Sympozjum widząc w OZE kierunek postępu cywilizacji, a korzystanie z nich jest przejawem zarówno dbałości o środowisko, większej świadomości ekologicznej, jak i jest podyktowane względami ekonomicznymi. Uwaga! Rejestracja możliwa tylko do 5.11.  

 

*28.11 – 16. konferencja „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii – DIAGMOL 2015” poświęcona pamięci wybitnego mikrobiologa i filozofa prof. dr hab. Władysława J.H. Kunickiego-Goldfingera - Podczas konferencji zostanie wręczona nagroda imienia prof. Kazimierza Bassalika oraz wyróżnienia Komitetu Mikrobiologii PAN, przyznawane corocznie za najlepsze prace eksperymentalne z dziedziny mikrobiologii wykonane w polskich ośrodkach badawczych. W trakcie konferencji będzie możliwość wysłuchania wykładów plenarnych, dotyczących problematyki mikrobiologii, immunologii i zastosowania najnowszych osiągnięć biologii molekularnej, wygłoszonych przez wybitnych polskich uczonych. Dodatkowo odbędzie się sesja Młodych Naukowców, przedstawiających swoje osiągnięcia oraz sesja plakatowa. Zostawiamy Wam formularz rejestracyjny

 

*29.11-2.12 – XL Seminarium Naukowo Techniczne „Chemistry for Agriculture” - Nadrzędnym celem Seminarium, organizowanego ponownie w pięknej scenerii Karpacza, jest umożliwienie wymiany doświadczeń, zaprezentowania wyników badań oraz dobrych praktyk, a także zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką a przemysłem. Organizatorzy swoje zaproszenie kierują w szczególności do młodych naukowców z dziedziny chemii i biologii środowiska, którzy będą mogli przedstawić wyniki swoich badań oraz nawiązań kontakty z doktorantami, profesorami i przedstawicielami rynku chemicznego w Polsce. Osoby chętne zachęcamy do wypełnienia formularz rejestracyjnego

Tradycyjnie już namawiamy do udziału w powyższych wydarzeniach naukowych, które poszerzają nie tylko zakres punktów edukacyjnych, ale mówiąc szerzej - nasze horyzonty, wiedzę i doświadczenie.

 

Źródło: http://biotechnologia.pl/

 

Dział: Wiadomości