Artykuły filtrowane wg daty: stycznia 2015 - Portal Polska Kosmetologia i Kosmetyka Artykuły filtrowane wg daty: stycznia 2015 - Portal Polska Kosmetologia i Kosmetyka
Artykuły filtrowane wg daty: stycznia 2015

przyjazna kosmetykaW związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi bezprawnego wykonywania zabiegów przez kosmetologów, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka” zwraca uwagę, że należy jasno rozróżnić dwie kwestie:

 1. Brak jest uregulowań prawnych określających, która grupa zawodowa formalnie może wykonywać wybrane zabiegi. Oznacza to, że nie ma zapisów określających zabiegi przypisane wyłącznie lekarzom (niekoniecznie tylko lekarzom medycyny estetycznej). Są tylko interpretacje wynikające z pokrewnych zapisów.
 2. Przypadki wykonywania zabiegów niezgodnie z zasadami sztuki dotyczą w jednakowym stopniu zarówno lekarzy, jak i kosmetologów.

Skandaliczne praktyki zdarzają się we wszystkich zawodach, także lekarza. Błędów w sztuce lekarskiej jest coraz więcej, procesy są coraz głośniejsze. Nie powinny być jednak utożsamiane z całym środowiskiem.

Podkreślamy jednocześnie, że zdaniem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka” wstrzykiwanie botoksu, które m.in. stało się przyczyną dyskusji, powinno być wykonywane jedynie przez lekarza. Tylko lekarz jest w stanie w sposób legalny wejść w posiadanie botoksu lub wypisać odpowiednią receptę dla osoby, która chce z tego zabiegu skorzystać.


Do procederu wstrzykiwania botoksu przez kogokolwiek innego niż lekarz, należy odnosić się z całą surowością. Zwracamy jednak uwagę, że w procederze tym uczestniczy także część środowiska lekarskiego, wypisując i zaopatrując niektóre gabinety w botulinę, która jest produktem dostępnym wyłącznie na receptę.


Zwracamy także uwagę na fakt, że osoby nieuprawnione szkolone są właśnie przez lekarzy. W efekcie otrzymują certyfikaty utożsamiane niejednokrotnie z uprawnieniami.


Zapewniamy, że w zwalczaniu nielegalnego procederu środowisko lekarskie ma pełne poparcie zdecydowanej większości uczciwych i odpowiedzialnych kosmetologów. To nam, kosmetologom, zależy przede wszystkim na tym, by nasz zawód cieszył się zaufaniem społecznym.


Zwracamy raz jeszcze uwagę na brak uregulowań prawnych dotyczących wielu kwestii podnoszonych przez środowisko lekarskie. Zarzuty pod adresem kosmetologów wynikają niejednokrotnie z głęboko nieuprawnionej interpretacji wielu przypadkowo wybranych uregulowań – nie zawsze ustawowych.


Z przygotowywanej przez Stowarzyszenie kompleksowej analizy prawnej wynika, że zabiegi z zakresu nowoczesnej kosmetyki estetycznej, nie są zarezerwowane wyłącznie dla lekarzy, ponieważ nie mieszczą się w definicji świadczeń zdrowotnych. Również te, powierzchownie naruszające ciągłość tkanek, oraz zabiegi z użyciem laserów typu kosmetycznego czy estetycznego, które nie mają charakteru typowo leczniczego.


Należy zdecydowanie podkreślić, że nie chodzi o chirurgię plastyczną i korekty operacyjne.


Pragniemy z całą mocą podkreślić, że kosmetolodzy są merytorycznie przygotowani do wykonywania nowoczesnych zabiegów dermo-estetycznych, a zabiegi te nie są objęte prawnym zakazem ich wykonywania.


Pójście w ślad za przedstawioną przez lekarzy interpretacją przepisów, prowadziłoby do konstatacji, że wyłącznie lekarze powinni zajmować się przekłuwaniem uszu, piercingiem, tatuażem, czy usuwaniem nagniotków.


Takiego przekonania nie ma chyba nawet w środowisku lekarzy zajmujących się estetyką.


Należy też pamiętać, że zawód kosmetologa jest zawodem wymagającym solidnego wykształcenia. Powołany został do życia przez uniwersytety medyczne (bez określenia uprawnień po ukończeniu studiów) obejmuje szerokie spektrum przedmiotów w tym m. in. dermatologię, anatomię, fizjologię, histopatologię czy biochemię, z odbyciem obowiązkowych zajęć praktycznych.


Dbając o najwyższe standardy i jakość usług oferowanych przez kosmetologów oraz promując je – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka” wprowadziło Certyfikat Najwyższej Jakości Usług „Przyjazna Kosmetyka”.


Zarząd Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka”

 

Źródło: http://przyjaznakosmetyka.org/

 

konflikt salonCzy konflikt jest zjawiskiem z gruntu negatywnym i czy zawsze działa destrukcyjnie? Może lepiej unikać takich starć? A może konflikt sam w sobie nie jest zły, a tylko niechęć do rozwiązania sporu stanowi prawdziwy problem…


W salonie fryzjersko-kosmetycznym, podobnie jak w życiu prywatnym, nie brakuje przyczyn konfliktów. Mogą to być zarówno zderzenia osobowości, jak i niechęć do podporządkowywania się, albo brak jasnych zasad funkcjonowania salonu, czy po prostu zwyczajne nieporozumienie.

Powodów jest wiele, podobnie jak wiele sposobów na pokojowe rozwiązanie.

Czy u Ciebie w salonie pojawiają się sytuacje konfliktowe? Dowiedz się skąd wynikają i jak je rozwiązywać. Szerszą analizę i kilka cennych wskazówek znajdziesz w nowej lekcji Akademii Versum.


Lekcja dostępna pod adresem: http://www.akademiaversum.pl/konflikty-w-salonie/


Materiał opracowała Iwona Marhulets:, coach i doradca biznesowy z ponad 22-letnim doświadczeniem w branży.

mezo iglo1Dużo się ostatnio pisze o mezoterapii igłowej wykonywanej w gabinetach kosmetycznych przez kosmetyczki i kosmetologów. Przepisy prawne wciąż jasno nie określają czy można te zabiegi wykonywać w gabinecie kosmetycznym z pominięciem lekarza czy nie. Prawda jest taka, że coraz więcej gabinetów kosmetycznych daje sobie prawo do wykonywania mezoterapii igłowej. Jest coraz więcej ofert szkoleniowych i coraz więcej preparatów do mezoterapii igłowej dostępnych w hurtowniach kosmetycznych i u dystrybutorów. Przy wykonywaniu tego typu zabiegów bardzo ważna jest świadomość kosmetyczki jak prawidłowo wykonać zabieg i jaki preparat wolno podać iniekcją.

Dziś napiszę Paniom jakie konieczne warunki musi spełniać preparat, aby mógł być podany dotkankowo. Przede wszystkim musi to być preparat medyczny. Tylko preparat medyczny można podać iniekcją pod lub śródskórnie. Dodam na wstępie - że kosmetyczkom wolno używać tylko tych preparatów, które są dostępne bez recepty. Toksyna botulinowa jest lekiem wydawanym na receptę i może być podawana tylko i wyłącznie przez lekarza. Użycie tego preparatu przez kosmetyczkę do iniekcji jest łamaniem prawa.  W hurtowniach kosmetycznych jest dostępna obszerna gama preparatów w ampułkach przeznaczonych do zabiegów upiększających. Często dochodzi tu do błędnej interpretacji i wszystkie sprzedawane są jako preparaty do mezoterapii igłowej. Preparaty do iniekcji muszą spełniać rygorystyczne wymogi i być dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej jako preparaty medyczne.


Każda kosmetyczka może sprawdzić czy dany preparat może być użyty dotkankowo wg następującego schematu:

 1. mezo igloNa opakowaniu preparatów musi być wyraźne oznakowanie instytucji certyfikującej CE wraz z numerem instytucji, która wydała certyfikat. Na podstawie podanego numeru można sprawdzić, czy firma zapisana pod tym numerem ma uprawnienia do wydawania certyfikatów medycznych. Każdy dystrybutor preparatów do mezoterapii igłowej musi posiadać do wglądu taki certyfikat. Można poprosić sprzedawcę o przesłanie go mailem.
 2. Na certyfikacie musi być wyraźnie napisane, że produkt jest zarejestrowany jako produkt medyczny klasy III . w rubryczce Class of Medical Device musi być wpisane III. Tylko ta klasa świadczy o tym, że produkt jest zarejestrowany jako medyczny, dopuszczony do iniekcji.
 3. Przy zakupie produktu stawka vatu tez świadczy o tym czy preparat jest zarejestrowany jako medyczny. Wszystkie preparaty medyczne mają stawkę vat 8 % i można je stosować w podaniach dotkankowych . Stawka 23% przy zakupie preparatu świadczy o tym, że preparat można stosować jedynie do zabiegów z rollerami, sonoforezy, jonoforezy, masażu itp.
 4. Na opakowaniu produktu, który ma być użyty w mezoterapii igłowej musi być dokładnie napisane, że produkt ten przeznaczony jest do iniekcji. Jeśli preparat spełnia te wszystkie wymogi to oznacza, że można go użyć w mezoterapii igłowej. Jeśli preparat nie spełnia podanych wymogów to nadaje się do zabiegów z rollerami, ultradźwiękami, masażem itp. Wykonując zabiegi inwazyjne należy mieć świadomość zagrożeń jakie wynikają z podania w trakcie zabiegu mezoterapii igłowej niewłaściwych substancji.  Należy pamiętać, że każda kosmetyczka jest odpowiedzialna za sposób wykonania zabiegu i zastosowane w nich preparaty. Warto pamiętać o zasadzie, że jeśli klientkę stać na zabieg wart 1000 - 3000 zł to stać ją także na adwokata i sprawę sądową.


Źródło: www.kosmetyki-prestige.pl

 

reklama kosmetykowreklama kosmreklama kosmrek kosmProdukty kosmetyczne są coraz powszechniej wykorzystywane przez apteki jako towar do zwiększania ich marżowości, wpływania na atrakcyjność placówki w oczach konsumenta, a w rezultacie na jej obroty. Takie wykorzystanie produktów kosmetycznych jest jednym z wielu dostępnych narzędzi trade-marketingowych, które mogą odrobić potencjalne straty spowodowane przepisami Ustawy refundacyjnej i usztywnieniem cen produktów refundowanych, a także wprowadzeniem zakazu reklamy aptek w Prawie farmaceutycznym.


Od niedawna obowiązują nowe przepisy dotyczące produktów kosmetycznych modyfikujące m.in. zasady ich reklamy.Obecnie prowadzenie obrotu produktami kosmetycznymi jest regulowane przez następujące akty prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych z dnia 11 lipca 2012 r. (Rozporządzenie 1223/2009);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi (Rozporządzenie 655/2013);
 • Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (w ograniczonym zakresie).

Przepisy europejskie objęły m.in. zasady prowadzenia reklamy produktów kosmetycznych, znacząco je modyfikując.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 Rozporządzenia 1223/2009 na etykiecie, podczas udostępniania produktu na rynku i reklamowania produktów kosmetycznych, tekst, nazwy, znaki towarowe, obrazy lub inne znaki nie są używane tak, aby przypisać tym produktom cechy lub funkcje, których nie posiadają. Oznacza to, że rzetelność i sprawdzalność przekazu mają być podstawami prowadzenia kampanii marketingowej produktów kosmetycznych. Komisja Europejska dodatkowo wydała Rozporządzenie 655/2013, które w 6 rozbudowanych punktach przedstawia wytyczne w jaki sposób należy budować prawidłowe oświadczenia o produktach kosmetycznych. W rezultacie reklama kosmetyków powinna:

 • być zgodna z przepisami – oznacza to, że przekaz powinien być zgodny z przepisami prawa. Przykładowo działaniem naruszającym tę zasadę może być komunikowanie, że produkt posiada zezwolenie lub został zatwierdzony przez organ UE (w kontekście wyłącznie obowiązków notyfikacyjnych), bądź za zaletę wskazuje się cechę, która jest powszechna dla wszystkich innych podobnych produktów lub spełnia minimalne wymagania;
 • udzielać prawdziwych informacji – czyli przykładowo obowiązek wymieniania w komunikacji tylko prawdziwych składników produktu, lub posługiwanie się prawdziwymi oświadczeniami.
 • być podparta dowodami – jest to najbardziej rozbudowany element Rozporządzenia 655/2013 i oznacza, że przekaz – poza stosowaniem oczywistych hiperbol, powinien mieć swoje podparcie w dowodach. Przykładowo sformułowanie reklamowe badania potwierdziły, że efekty stosowania produktu X są widoczne już po 24h godzinach – powinno znajdować swoje potwierdzenie w odpowiednich badaniach, zgodnie ze standardami Rozporządzenia 655/2013;
 • być zgodna ze stanem faktycznym – oznacza to, że opis produktu nie może wykraczać poza dane potwierdzalne z dostępnymi dowodami, nie wolno przypisywać szczególnych i niepowtarzalnych cech gdy inne produkty mają podobne, uzależnienie działania produktu od szczególnych warunków musi być wyraźnie wskazane;
 • być uczciwa – oświadczenia powinny być obiektywne, niemylące i nie wolno przedstawiać konkurencji w złym świetle;
 • umożliwiać świadome podejmowanie decyzji – oznacza to, że przekaz powinien być jasny i zrozumiały dla przeciętnego konsumenta, który umożliwia podejmowanie świadomego wyboru i jest dostosowany do uwarunkowań językowych, kulturalnych, społecznych i profilu socjologicznego potencjalnych odbiorców.

Powyższe stanowi wyliczenie pewnych norm, którymi trzeba się zawsze kierować oceniając komunikat marketingowy. Poprawne stosowanie tych przepisów jest bardzo ważne zarówno dla producentów jak i dystrybutorów, którzy prowadzą kampanie reklamowe produktów kosmetycznych.

W rezultacie szczególnie wrażliwe stają się przekazy na ogół wykorzystywane do tej pory. Przykładowo:

 • Już po pierwszym zastosowaniu 100% kobiet jest zadowolonych. Skóra jest nawilżona, aksamitna, bardziej miękka i wygładzona: odżywia skórę, zapewnia jej uczucie komfortu i łagodzi przez 24 godziny.
 • Produkt przedostaje się w głąb skóry, gdzie odblokowuje i rozbija złogi lipidowe oraz uwalnia nagromadzoną wodę. W efekcie cellulit ulega „rozpuszczeniu”, a podskórne grudki są znacznie mniej widoczne.
 • Program zainspirowany protokołami mezoterapii wykonywanej w gabinetach lekarskich sprawia że skóra staje się elastyczna, jędrna i pełna blasku.
 • Krem przyspiesza regenerację uszkodzonego naskórka. Działa jak „naturalny plaster ochronny”. Zapobiega nadważeniom uszkodzeń skóry, koi i łagodzi podrażnienia. To prawdziwy „niezbędnik” w każdej domowej apteczce.

Konieczne jest zgromadzenie dokumentacji potwierdzającej rzetelność i wiarygodność haseł reklamowych, dodatkowo ostatnie dwa punkty mogą budzić wątpliwości z uwagi na przypisywanie właściwości leczniczych produktowi kosmetycznemu.
Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy działający na rynku kosmetycznym powinni teraz być szczególnie wyczuleni na własną komunikację marketingową, dotyczącą ich produktów. Jednocześnie, nowe przepisy dostarczyły nowe narzędzia prawne pozwalające skutecznie zwalczać niezgodną z przepisami reklamę produktów kosmetycznych.

 

Krzysztof Kumala
    Prawnik, Associate

 

Źródło: http://biotechnologia.pl/

 

fryzury karnawaloweAleż ten czas szybko biegnie. Przed chwilą bawiliśmy się jeszcze na imprezach sylwestrowych, a tu czekają nas już kolejne parkietowe szaleństwa. Karnawał rządzi się swoimi prawami i jest to właśnie ten fragment roku, kiedy mamy okazję zabłysnąć piękną kreacją i fantazyjnym uczesaniem. Nie martwcie się – najmodniejsze fryzury karnawałowe 2015 roku nie wymagają wprowadzania drastycznych zmian w swoim wyglądzie.


Bawmy się i lśnijmy na parkiecie!

Szczególnie dużą fantazją w karnawale mogą się popisać posiadaczki dłuższych kosmyków, którym styliści zaproponują co najmniej kilka wyjątkowo szałowych uczesań i upięć. Tegoroczna moda zdecydowanie foruje panie o naturalnie kręcących się włosach.

Mamy dla Was kilka świetnych propozycji na fryzury karnawałowe, które będą Waszą największą ozdobą na parkiecie!

 

Lekkie fale zawsze w modzie

Lekkie fale na dłuższych kosmykach są modne zawsze i wszędzie, a na karnawałowym parkiecie będą prezentować się zabójczo.

Tego typu, z pozoru niedbała, fryzura nadaje paniom niezwykłej kobiecości, a także drapieżności i pewności siebie. Co więcej jej ułożenie nie zajmuje wiele czasu. W praktyce wystarczy nałożenie na włosy niewielkiej porcji pianki, która nada im puszystości oraz dokładne rozczesanie kosmyków grubą szczotką. Panie z prostymi włosami powinny natomiast sięgnąć po lokówkę i zakręcać kosmyki od połowy ich długości. Całość warto utrwalić lakierem.

 

Kok z warkoczy – w sam raz na bal

Panie, które niekoniecznie chcą się na parkiecie wyróżniać lub wybierają zabawę w bardzo dostojnych miejscach, zdecydowanie powinny wziąć pod uwagę tę fryzurę. Jest bardzo kobieca, podkreśla naturalne piękno włosów, ale trzeba poświęcić trochę czasu na jej ułożenie. Dlatego polecamy wizytę u stylisty, który na pewno zadba o wysoką jakość uczesania.

Metoda wiązania warkoczy jest dowolna i zależy od indywidualnych upodobań – pamiętaj jednak, że to karnawał i warto pozwolić sobie na choćby drobne szaleństwa!

 

Afryka dzika dawno odkryta

Nieśmiertelne afro to klasyka karnawałowych parkietów. Fryzura zawsze mile widziana na wszelkich imprezach, w ostatnich latach przeżywa jednak niesamowitą popularność i można ją zauważyć nawet na co dzień u gwiazd ekranu.

Aby wykonać afro we własnym zakresie trzeba sięgnąć po spiralną lokówkę lub drobne wałki. Włosy nakręcamy zawsze zgodnie z kierunkiem ich naturalnego opadania. Pamiętajcie, aby po zdjęciu wałków nie rozczesywać kosmyków. Warto również wgnieść w nie wosk.

 

Asymetryczne fale

Jeśli bacznie obserwujecie czerwone dywany na pewno zauważyłyście, że zdecydowana większość współczesnych gwiazd w stylizacji fryzur sięga po asymetryczne fale. Tak ułożone włosy zawsze wyglądają świeżo, pięknie i dodają ich posiadaczce szyku. Fryzura będzie się świetnie prezentować na parkiecie, a w dodatku jest dość łatwa do wykonania.

Loki wykonujemy przy użyciu wałków lub lokówki, następnie rozczesujemy je szczotką, aby ze spiralek zrobiły się fale. Na koniec oczywiście nakładamy lakier. Efekt będzie wspaniały.

 

Krótkie fryzury karnawałowe mogą być równie szałowe

Posiadaczki krótszych włosów zwykle narzekają na ograniczone pole działania w zakresie stylistycznych szaleństw. Zupełnie niepotrzebnie!

Paradoksalnie możecie sięgnąć po mnóstwo ciekawych fryzur, które na karnawałowym parkiecie będą prezentować się rewelacyjnie. Przedstawiamy kilka z nich.

 

W burzy loków

Panie cieszące się włosami o długości kilkunastu centymetrów, z pewnością powinny się zainteresować fryzurą a'la Marylin Monroe, która w tym sezonie karnawałowym jest szalenie modna. Oczywiście nie musisz od razu zmieniać koloru swoich włosów, chodzi jedynie o trend retro podkreślający kobiecość i nadający paniom bardzo seksownego wyglądu.

Zasada jest prosta – im więcej fal, tym lepiej! Nieodzowna będzie więc lokówka, pianka stylizacyjna, ale także grzebień z rzadkimi zębami dla nadania fryzurze kontrastu. Efekt zawsze będzie bardzo dobry.

 

Kok tylko dla długowłosych?

Kolejną fryzurą, którą możemy polecić paniom z krótszymi włosami, jest udawany kok z loków. To świetna propozycja w sytuacji, gdy możemy się pochwalić kosmykami sięgającymi w okolice brody. Wykonanie tego uczesania jest naprawdę łatwe, a efekt w większości sytuacji jest znakomity.

Do zakręcenia włosów używamy lokówki, a następnie boki głowy gładko zaczesujemy do góry. Pofalowane kosmyki spinamy na szczycie głowy w sposób możliwie nieregularny. Gładkie włosy warto przy tym potraktować delikatną warstwą wosku, fale natomiast wzmocnić lakierem.

 

Włosy + opaska = Świetny efekt!

Furorę, nie tylko na parkietach, robi w ostatnim czasie fryzura w stylu pin-up girl. Taki niegrzeczny look ma ogromną zaletę – odmładza! Do jego wykonania potrzebna nam będzie tylko pianka, którą czochramy kosmyki i zaciągamy je ku tyłowi głowy, jednocześnie podnosząc grzywkę do góry. Całości dopełnia apaszka w fantazyjnym kolorze.

Polecamy posiadaczkom bardzo krótkich włosów.

 

Zaszalej na całego!

Na koniec propozycja dla bardzo odważnych lub kochających szaloną zabawę pań. Kto powiedział, że irokezy były zarezerwowane wyłącznie dla młodych ludzi w latach 80.? Ta fryzura będzie jednym z hitów karnawału 2015 roku! Oczywiście irokeza najlepiej wykona fryzjer, ale sama również możesz się z nim zmierzyć.

Zacznij od użycia prostownicy na suchych włosach i układaj kosmyki w kierunku czubka głowy. Tak ułożone włosy wzmocnij jeszcze lakierem i uzupełnił woskiem. Możesz również użyć żelu do wygładzenia boków głowy. Jeśli naprawdę nie boisz się wyzwań, użyj zmywalnej farby w sprayu, którą podkreślisz swojego irokeza. Na parkiecie na pewno nie będziesz anonimowa!

Bez względy na to, na jaką fryzurę karnawałową się zdecydujecie, pamiętajcie o podstawowej zasadzie – musicie się w niej czuć dobrze, komfortowo i mieć pewność, że przetańczycie w niej całą noc. Podstawą jest więc dobre utrwalenie swojego karnawałowego looku oraz dobranie stylizacji zgodnie z własnym charakterem.

Owszem, podczas szaleństw na parkiecie możecie sobie pozwolić na zdecydowanie więcej, ale nigdy nie róbcie nic wbrew sobie. To ma być Wasz wieczór!

 

Źródło: http://www.handsomemen.pl/

 

operacja plastycznaKażdy z nas chciałby zmienić cos w swoim wyglądzie. Nieustannie dążymy do ideału, piękny płaski brzuch, brak zmarszczek, jędrne pośladki czy piersi. Operacje plastyczne są jednym z najskuteczniejszych sposobów poprawiania urody. Coraz więcej osób decyduje się na takie zabiegi bez zastanowienia nad ich konsekwencjami. Czy w każdym przypadku powinniśmy z nich korzystać? A może korektę plastyczna traktujemy jako sposób na dowartościowanie i pokonanie kompleksów?

 

Jaki informują nas bilbordy, gazety czy lekarze, zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej są statystycznie bardzo bezpieczne. W większości przypadków np. korekty nosa, plastyki powieki, czy wygładzania kurzych łapek okres rekonwalescencji jest zaskakująco krótki. Każdemu z nas w dużym stopniu zależy na pełnej dyskrecji i na tyle zadowalającym zabiegu by nikt nie dostrzegł, iż takowy przechodziliśmy. Ale jak słyszymy z mediów, nie każdy zabieg kończy się sukcesem, w niektórych przypadkach osoby po takim zabiegu pozostają w śpiączce, zostają zarażone bakteriami czy wirusami. Nie zawsze też jesteśmy zadowoleni z końcowego etapu zabiegu.


Niektórzy traktują operacyjne poprawianie urody jako wielką nadzieję na miłość, sukces oraz próbę tworzenia siebie od nowa. W imię urody są zdolne przekraczać wszelkie granice. Utwierdzają się w złudnym przekonaniu, że kobiety atrakcyjne mają przewagę w kontaktach społecznych, a ich fizyczne piękno roztacza wręcz aureolę na cechy psychiczne, takie jak talent czy inteligencja.

Przed podjęciem decyzji o operacji plastycznej powinniśmy poszukać godnego zaufania chirurga plastyka. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia i to czy jego nazwisko figuruje na liście członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej (http://www.ptchprie.pl). Jak wiadomo, jedną z zasad jest to, iż – dobrzy lekarze zazwyczaj mają dużo pacjentów.


Przed przystąpieniem do zabiegu ważna jest konsultacja, bez której żaden szanujący się chirurg nie podejmie się jego wykonania. Im bardziej szczegółowa konsultacja, tym lepiej. Lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta o wszelkich możliwych komplikacjach, czy skutkach ubocznych danego zabiegu. Podczas konsultacji lekarz ustala procedurę operacji oraz określa jej koszt. Jako pacjenci mamy prawo pytać, przeprowadzać konsultacje z innymi lekarzami i mieć wątpliwości.


Bardzo ważne są warunki w jakich przeprowadzany będzie zabieg. Ośrodki chirurgii plastycznej wyposażone w najnowszy sprzęt, profesjonalny personel i ekspertów, czyste, nowoczesne, spełniającego światowe standardy są bardziej wiarygodne niż małe, nieznane i troszkę tańsze. Dodatkowym zabezpieczeniem jest obecność w ośrodku kilku chirurgów, a nie jednego aby w razie komplikacji ktoś mógł zastąpić lekarza prowadzącego zabieg i go dokończyć.


operacja plastyczna1Operacja plastyczna jest ingerencją w nasze ciało. Podawane są różnego rodzaju środki znieczulające, usypiające (tzw. narkozy) i inne zatem bardzo ważne jest aby wcześniej, zrobione zostały wszelkie potrzebne badania. Jak każdy zabieg medyczny tego typu, niesie ze sobą ryzyko powikłań. Najczęściej wszelkie komplikacje dotyczą procesów okołozabiegowych a nie jak się wydaje są błędem lekarza.

Operacje plastyczne to zazwyczaj wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Jeśli już się na niego decydujemy, chyba nie warto szukać najtańszej opcji. Nie zaoszczędzimy dużo, a ryzykujemy własnym zdrowiem.


Nie ulega wątpliwości, iż przed przystąpieniem do zabiegu powinniśmy właściwie odżywiać się (odpowiednia dieta, witaminy, duże ilości płynów). Palenie i picie alkoholu przed i po operacji będzie przedłużać proces gojenia, stawiając u niektórych pacjentów na ryzyko infekcji i powikłań. Lekarze zazwyczaj zalecają rzucenie palenia i picia co najmniej dwa tygodnie przed zabiegiem do dwóch tygodni pooperacyjnych. Oczywiście, im więcej czasu, aby zakazać tych nawyków będzie Cię w lepszej ogólnego stanu zdrowia.


Obecnie ryzyko i powikłania w chirurgii plastycznej zmniejszyły się w czasie z powodu nowoczesnych technologii i najnowszych osiągnięć w dziedzinie technik chirurgicznych, niemniej środki zapobiegawcze powinny być podejmowane bez względu na poziom bezpieczeństwa zaangażowanych. Po zabiegach operacyjnych zalecenia lekarza nie należy lekceważyć, dlatego, aby zapobiec zakażeniu, należy oczyścić i chirurgiczne strona monitorować swoje postępy gojenia. Twój lekarz przepisze antybiotyki, aby zapobiec infekcji.


W przypadku pojawienia się niżej podanych zmian, możemy mieć do czynienia z infekcją, zatem jeśli zauważymy, że któryś z powyższych objawów i / lub ból wzrósł, powinniśmy skontaktować się z placówką medyczną natychmiast. Ignorowanie tych problemów może prowadzić do poważniejszych powikłań.


Niektóre zmiany:

 • Ropne żółty lub zielony wydzielina z pola operacyjnego
 • Zmiana zapachu absolutorium
 • Opóźnione gojenie (to lekarz daje wyobrażenie o tym, jak długo leczenie powinno)
 • Zaczerwienienie lub stwardnienie pola operacyjnego
 • Nacięcie jest gorąca w dotyku
 • Gorączka
 • Zmiana wielkości nacięcia

Istnieje zawsze ryzyko i niepewność związane z zabiegu chirurgicznego, ale można zapobiec większości z nich od występujących jeśli podjąć pewne środki ostrożności. 

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek zabiegu plastycznego powinniśmy bardzo wnikliwie poznać procedurę jego przeprowadzania, lekarza oraz rodzaj powikłań, z którymi możemy mieć do czynienia. Mimo wszystko przed podjęciem decyzji, należy zadać sobie pytanie „Czy warto”?


Źródło: http://biotechnologia.pl/

 

odmlodzenieOdpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Dużo kobiet nie ma pojęcia, jakiego typu jest ich cera, myli nawilżanie z natłuszczaniem lub po prostu kupuje produkt, bo był dobrze zareklamowany. A zamiast tego wystarczy skorzystać z rady specjalisty, ponieważ nie jedna kosmetyczka, kosmetolog czy dermatolog potrafią zdziałać o wiele więcej niż reklamowane specyfiki. Zaryzykujmy więc stwierdzeniem, że kobieta może odmłodnieć i nie będzie to zasługą kosztownych operacji plastycznych.

Długotrwałe odmładzanie, to przede wszystkim długotrwałe poddawanie skóry dobroczynnemu działaniu aktywnych witamin A, C, E, antyoksydantów oraz inteligentnych peptydów: Matrixyl, Dermaxyl, Argirelina, Vialox, Leuphasyl etc. Szczególnie witamina A, jest jednym z nielicznych składników kosmetycznych, których odmładzający wpływ został udowodniony naukowo i klinicznie.

Długotrwałe odmładzanie, to również unikanie intensywnych kąpieli słonecznych, czy solarium. Aby zrozumieć proces starzenia się skóry, należy uświadomić sobie fakt, że właśnie głównym czynnikiem przyspieszającym starzenie jest niekorzystne oddziaływanie promieni słonecznych. Aby temu zapobiec, należy chronić skórę odpowiednim filtrem spf oraz stosować kremy bogate w wyselekcjonowane witaminy i antyoksydanty.

Wśród wielu marek kosmetycznych, które mogą poszczycić się zawartością wyselekcjonowanych i wysokoskoncentrowanych składników wyróżniamy kosmeceutyki ENVIRON (www.proteaantiaging.pl). Jest to pierwsza na świecie firma kosmeceutyczna, której preparaty posiadają właściwości farmaceutyczne, a ich receptury opracowywane są na podstawie badań naukowych i klinicznych światowej sławy chirurga plastycznego dr Desmonda Fernandesa. Environ jest również liderem długotrwałego odmładzania w warunkach domowych za sprawą narzędzia do mikronakłuwania skóry – Roll Cit Kosmetycznego. Ostatecznie Environ jest marką, której kosmeceutyki zostały opracowane dla potrzeb każdej skóry bez względu na wiek i strefę klimatyczną.

odmlodzenie2W jaki sposób aktywne składniki witamin, antyoksydantów i biopeptydów wpływają na długotrwałą redukcję oznak starzenia skóry?

Prawidłowa pielęgnacja skóry od najmłodszych lat wpływa zapobiegawczo i opóźniająco na proces fotostarzenia. Najczęściej jednak pacjenci zaczynają troszczyć się o swój wygląd dopiero z chwilą pierwszych, zauważalnych zmarszczek. Jedni korzystają z mikrodermoabrazji, inni stosują ostrzykiwania. Należy jednak pamiętać, że nie każda ingerencja w naskórek jest skuteczna i bezpieczna. Mikrodermoabrazje ścierając wierzchnią warstwę naskórka pozbawiają jednocześnie skórę odporności na czynniki zewnętrzne. Wykonywane cyklicznie, mogą przyczynić się do późniejszych powikłań, a nawet do fotouszkodzenia skóry.

Ostrzykiwania różnego rodzaju wypełniaczami blokują mięśnie, które po dłuższym czasie wiotczeją i nie są już w stanie same „pracować”. Ostatecznie możemy uzyskać krótkotrwałą poprawę, lecz nie odzwierciedla to naturalnego wyglądu zdrowej i młodej skóry. W celu uzyskiwania młodszego, długotrwałego wyglądu lepiej jest wykorzystywać naturalne zjawiska fizjologiczne skóry, które przy odpowiednich zabiegach medycyny estetycznej, reaktywują własny kolagen, elastynę i zmuszają skórę do odbudowy od wewnątrz. Przykładem takiego narzędzia, które idealnie komponuje się z procesem fizjologicznym skóry jest Roll Cit Kosmetyczny firmy Environ. Ten niewielki wałeczek z mikroigiełkami penetruje warstwę rogową na grubość 0,1 mm i w ten sposób umożliwia dotarcie aktywnych składników, antyutleniaczy i biopeptydów zawartych w kosmeceutykach Environ głębiej, aż do warstw rozrodczych skóry.


odmlodzenie1Roll Cit firmy Environ jest w pewnym stopniu alternatywą pomiędzy inwazyjnymi i kosztownymi zabiegami medycyny estetycznej, a chęcią uzyskania młodszego wyglądu. Jednakże jest to tylko narzędzie, które coś umożliwia, a cała tajemnica długotrwałego odmładzania tkwi w odpowiednich stężeniach witamin, biopeptydów i antyutleniaczy. To przede wszystkim one wpływają na regularną i długotrwałą stymulację skóry do regeneracji i odbudowy.

Należy pamiętać, że warstwa rogowa czyli naskórek, jest najlepszą, naturalną obroną naszego organizmu przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi i o ten mechanizm obronny należy zabiegać i odpowiednio pielęgnować.

 

Pielęgnacja w makijażu – idealne uzupełnienie codziennej pielęgnacji skóry.

Makijaż – nieodłączna czynność każdej kobiety. W makijażu spędzamy większość swego życia, a nawet nie ruszamy się bez niego z domu. W związku z tym należałoby wybrać markę kosmetyków, które nie tylko upiększają, ale jednocześnie utrzymują skórę w zdrowej kondycji, opóźniają jej starzenie, jak również korygują i leczą niedoskonałości.

odmlodzenie3Marka Jane Iredale to niekonwencjonalny makijaż o zaawansowanej technologii produkcji, wykorzystującej najwyższej jakości minerały oraz witaminy, antyutleniacze, a przede wszystkim naturalną ochronę słoneczną Spf – Titanium Dioxide i Zinc Oxide. Nie bez znaczenia pozostaje fakt uhonorowania marki Jane Iredale przez amerykańską Fundację Raka Skóry wyróżnieniem dla pudrów mineralnych (Pure Pressed Base SPF 20, Amazing Base, PowderMe Spf30) jako efektywnej ochrony słonecznej przed szkodliwymi promieniami UV, przyspieszającymi starzenie.

Makijaż mineralny Jane Iredale zapewni naszej skórze nieskazitelny wygląd, a dzięki farmaceutycznej zawartości witamin, antyutleniaczy oraz naturalnej blokady przeciwsłonecznej, wpłynie na redukcję procesów starzenia się skóry.

Jest to bardzo ważne w przypadku pacjentów korzystających z zabiegów medycyny estetycznej (głębokie peelingi, laseroterapia, mikrodermoabrazje) oraz wszystkich pacjentów, którym zależy na przemyślanym podejściu do pielęgnacji skóry.


odmlodzenie4Kontrowersje wokół parabenów

Parabeny należą do najczęściej stosowanych środków konserwujących, stosowanych w pielęgnacji, lekach i żywności. Spora grupa konsumentów organizacji środowiskowych dopytuje o najnowsze stwierdzenia dotyczące bezpieczeństwa parabenów w kosmetykach. Istnieją dowody na oddziaływanie estrogenowe parabenów (naturalnych i syntetycznych), jednakże ich związek z rakiem piersi jest zbyt wątły i wymaga dalszych, wnikliwych eksperymentów, które są niezwykle potrzebne.

Mając powyższe na uwadze warto zastanowić się nad tym, czym tak naprawdę się malujemy i czy ma to wpływ na nasze zdrowie. Skoro makijaż jest nieodłącznym atrybutem piękna, dlaczego jednocześnie nie powinien być zdrowotny. W tym przypadku marka Jane Iredale również spełnia najwyższe kryteria bezpieczeństwa stosowania kosmetyków kolorowych. Produkty tej marki pozbawione są pochodnych ropy naftowej, sztucznych kolorantów bądź składników uczulających. W tych kosmetykach, nawet konserwanty pochodzą z rzodkiewki!

Profesjonalna marka kosmetyczna powinna edukować swoich konsumentów na temat składników użytych do produkcji kosmetyków. W przypadku Jane Iredale mamy do czynienia z naturalnymi składnikami mineralnymi, które dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, znakomicie współgrają z każdą skórą, nawet tą najbardziej wrażliwą.

 

Kosmetolog Wioleta Kłoniecka

Protea AntiAging SP. z o.o.

Zapraszamy na www.proteaantiaging.pl oraz na www.e-fontanna.pl

 

historia szminkiW ciągu roku na całym świecie sprzedaje się około 700 milionów szminek. To oznacza, że co 22 sekundy, któraś z nas kupuje ten kosmetyk. To chyba najlepszy dowód na popularność czerwonych ust. Ale czy zastanawiałyście się gdzie i kiedy zrodził się pomysł na kolorowanie ? I jak długą drogę przebył ten kosmetyk, żeby uzyskać obecny kształt i wygląd?

 

W czasach pisma klinowego i faraonów

Niekiedy wydaje się nam, że kobiecy makijaż to współczesny trend. Nic bardziej mylnego. Już w czasach pierwszych cywilizacji starałyśmy się podkreślić swoją urodę wszelkimi możliwymi sposobami. Archeolodzy odkryli, że w starożytnej Mezopotamii, około 2 500 lat temu, kobiety najprawdopodobniej malowały usta pastą, której głównym składnikiem były rozdrobnione kamienie szlachetne. Zaś Kleopatra czy Nefretete w starożytnym

Egipcie używały proszku ze skruszonych żuków.

W ówczesnych czasach popularność zyskał także odcień fioletu, Kolor ten uzyskiwany był z jodu i bromu. To właśnie te trujące substancje stały u początku wyrażenia „pocałunek śmierci”.

 

W czasach Króla Słońce

W czasach panowania Ludwika XIV i XV nie tylko kobiety sięgały po środki barwiące usta. Także wysoko urodzeni mężczyźni używali ówczesnych odpowiedników szminek, których głównym składnikiem były sproszkowane insekty i owady. Na dworach regularnie urządzano nawet konkursy na najbardziej barwny makijaż. Z czasem jednak malowanie ust zaczęło odchodzić w niełaskę. Między innymi znany francuski filozof Jan Jakub Rousseau zachwalał piękno czystej urody kobiecej. A w czasach Rewolucji Francuskiej za malowanie ust można było nawet trafić pod gilotynę.

 

W czasach „Kwiatów zła”

Początek XIX wieku znów przywraca szminkę do łask. Choć w niektórych krajach nadal malowanie się kobiet było źle odbierane. Świadectwo tego możemy znaleźć w naszej epopei narodowej, kiedy to Pan Tadeusz z dezaprobatą wypowiada się o makijażu na twarzy Telimeny. Ale w tym samym czasie we Francji poeta Charles Baudelaire wychwala upiększanie ciała każdymi sposobami.

 

W czasach secesyjnych ornamentów

Do 1883 roku kobiety pragnące podkreślić swoją urodę sięgały po różne sposoby, często nawet niebezpieczne. Ale w tym roku dwóch francuskich farmaceutów zaprezentowało profesjonalny środek do barwienia ust złożony z wosku pszczelego, łoju i oleju rycynowego. Póki co była to kostka zawinięta w bibułkę. Sławna ówczesna aktorka, Sarah Bernhardt, nazwała ten wynalazek ołówkiem miłości. Współczesny wygląd szminki to rok 1900, kiedy to francuska firma Guerlain opracowała podłużną tulejkę, która przetrwała w praktycznie niezmienionej formie do dnia dzisiejszego.

 

W czasach triumfu szminki

Dziś szminka stanowi obowiązkowy element makijażu. Możemy wybierać w kolorach i jej właściwościach. Mimo że czerwień jest wciąż najpopularniejsza sięgać możemy po całe palety brązów, fioletów, różów czy pomarańczy. Szminki nie tylko nas upiększają, ale i dbają o kondycje naszych ust. Często zawierają olejki pielęgnujące i nawilżające, dzięki którym nasze usta są odżywione. Dlatego często warto zainwestować w szminkę dobrej marki. Dostajemy wtedy wraz z pięknym kolorem gwarancję trwałości i jakości. A w czasach zakupów internetowych możemy otrzymać to wszystko w naprawdę konkurencyjnych cenach. Na stronach producentów kosmetyków czy poszczególnych sklepów możemy znaleźć atrakcyjne promocje czy kody rabatowe. Warto także zerkać na portale typu promoszop, gdzie kupony zebrane są w jednym miejscu. Teraz wystarczy wybrać nasz kolor i wrzucić szminkę do sklepowego koszyka, bo jak mawiała Sofia Vergara - „wychodząc na ulicę bez szminki, czuję się naga.”

 

Na Promoszop znaleźć można promocje i kody rabatowe do takich sklepów, jak Sephora, Douglas, Eris, Pat&Rub

 

av seoStworzenie witryny internetowej to nie wszystko. Trzeba jeszcze zadbać o to, aby strona salonu była funkcjonalna (miała np. system rezerwacji online oraz informowała o aktualnych promocjach), czytelna oraz widoczna w sieci i dostępna dla klientów.

Warto efektywnie wykorzystać możliwości docierania do klientów za pomocą Internetu. Strona powinna przecież promować działalność salonu i pozyskiwać klientów. Jednak aby potencjalni klienci mogli na nią trafić witryna powinna być odpowiednio i regularnie promowana.

Z nowej lekcji Akademii Versum dowiesz się jak zwiększyć zasięg w Internecie i dotrzeć do klientów. Tomasz Giemza, certyfikowany specjalista Google av seo1AdWords oraz Google Analytics wyjaśni też pojęcia takie jak SEM i SEO, frazy kluczowe, linki sponsorowane, remarketing, wyniki organiczne itp.


Spora dawka wartościowej wiedzy jest dostępna pod adresem:

http://www.akademiaversum.pl/sem-i-seo-jak-promowac-strone-salonu/


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o nowych materiałach przygotowanych przez ekspertów Akademii Versum zapisz się do newslettera.

www.akademiaversum.pl

lifting bskalpelMedycyna i kosmetologia, poszukują coraz doskonalszych metod poprawy wyglądu skóry. Od dawna znane i cenione są substancje roślinne, które wpływają na regenerację i odmłodzenie cery. W nowoczesnej kosmetyce oprócz tych pochodzenia roślinnego stosuje się produkty odzwierzęce m.in.: jady oraz śluzy.

Jad węża Temple Viper

Na  rynku kosmetycznym i w gabinetach medycyny estetycznej zastosowanie znalazł jad węża. Stosowany w terapiach liftingujących i odmładzająco-przeciwzmarszczkowych  działa podobnie jak botoks – redukuje zmarszczki, ujędrnia skórę i poprawia owal twarzy. Pierwsze efekty działania jadu węża  Temple Viper pochodzącego z Malezji widoczne są od razu, tymczasem na wynik działania  botoksu należy poczekać od 3 do 7 dni.

W oparciu o peptyd znajdujący się w  jadzie węża wiele firm  opracowało również innowacyjne kremy, które blokują skurcze mięśni odpowiedzialne za powstawanie zmarszczek i mechaniczne starzenie się skóry. Systematyczne używanie takich produktów, pomimo blokowania skurczu mięśni nie paraliżują ich dzięki czemu nie utrudniają mimiki twarzy . Poza tym wydzielina ta wykazuje również działanie antyoksydacyjne chroniąc skórę przed działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych za proces starzenia. Kosmetyki z jadem węża ujednolicają odcień cery, rewitalizują i intensywnie nawilżają, pomagają pozbyć się sińców pod oczami i dają uczucie odświeżenia. Ponieważ działają natychmiast, sprawiają że skóra zaraz po aplikacji staje się idealnie gładka.

 

Jad pszczoły

Najnowsze badania dowodzą, że jad pszczeli może skutecznie zwalczać zmarszczki i zapobiegać ich powstawaniu, ponieważ wydzielina gruczołu jadowego pszczoły pobudza produkcję kolagenu i elastyny przyśpieszając odnowę komórek. Kolagen dodatkowo wzmacnia tkanki ciała, podczas gdy elastyna odpowiada za jej sprężystość. Podobnie jak kosmetyki zawierające jad węża, produkty z jadem pszczelim pomagają w utrzymaniu równomiernego kolorytu i elastyczności skóry. Nie należy jednak zapominać, że jad pszczeli jest silnym alergenem, a w przedawkowany staje się  trucizną.

 

Śluz ślimaka
W kosmetologii znany jest również ekstrakt ze śluzu ślimaka. Śluz o konsystencji żelu, produkowany jest w gruczołach znajdujących się w jego odnóżach. Ślimaki mają  zdolność ciągłej regeneracji swoich tkanek, które nieustannie uszkadzają się podczas poruszania. Co najważniejsze, identyczne właściwości śluz wykazuje względem ludzkiej skóry dlatego wiele firm kosmetycznych ma w swojej ofercie linie produktów z  zwalczających cellulit, rozstępy i blizny. Wydzielina redukuje zmarszczki, stymuluje i regeneruje wszystkie warstwy skóry.


Produkty ze śluzem ślimaka w naturalny sposób złuszczają  naskórek, poprawiając jego odcień i wygląd oraz redukując przebarwienia. Wydzielina ich gruczołów dzięki zawartym w nim kolagenie i elastynie ma działanie wygładzające i odmładzające. Bogata jest również w wiele składników cennych dla skóry m.in. allantoinę  oraz naturalne antybiotyki, które w przeciwieństwie do sztucznie wytworzonych są łagodniejsze i bezpieczniejsze dla cery wrażliwej. Naturalne antybiotyki odpowiedzialne są  za zwalczanie bakterii wywołujących trądzik i inne infekcje skórne jak również grzybice i stany zapalne skóry. Obecny w śluzie kwas glikolowy powoduje naturalną eksfoliację  pozwalając na regenerację nowych komórek . Pełni również kluczową rolę w odżywianiu i regeneracji skóry dzięki zawartym w nim witaminom A, C i E.

Czy wykorzystanie tych dosyć specyficznych substancji to kolejna droga do zapewnienia wiecznej młodości? Czas pokaże. Na razie możliwości walki z procesami starzenia się skóry są coraz większe.

 

Źródło: http://biotechnologia.pl/

 

Strona 1 z 2