Portal Polska Kosmetologia i Kosmetyka Portal Polska Kosmetologia i Kosmetyka


 

REGULAMIN WPISU:


Wpis jest formą reklamy płatnej (zgodnie z cennikiem Polskiej Kosmetologii i Kosmetyki)


POLSKA KOSMETOLOGIA I KOSMETYKA BARBARA WALCZYK zobowiązuje się do umieszczenia na swoim portalu POLSKA KOSMETOLOGIA i KOSMETYKA ogłoszenia przekazanego przez zleceniodawcę na okres 12 miesięcy

 

1. Płatność za usługę , w kwocie wymienionej w zamówieniu, winna być uiszczona po wystawieniu faktury VAT lub faktury pro forma.

 

2. Płatność może być dokonana wyłącznie poprzez przelew na konto zleceniobiorcy. Inna forma płatności nie będzie uwzględniana przez zleceniobiorcę.

 

3. Po podpisaniu zamówienia i umowy oraz wystawieniu przez PKiK faktury VAT płatność za zleconą usługę jest płatnością wymagalną.

 

4. Zleceniodawca zobowiązuje się, że na miesiąc przed upływem ważności zamówienia poinformuje zleceniobiorcę tj. PKiK o rezygnacji z dalszego zamieszczania ogłoszenia na portalu  POLSKA KOSMETOLOGIA i KOSMETYKA

 

5. Informacja o rezygnacji powinna być  przekazana na adres PKiK poprzez pocztę e-mail lub inną pisemną formą.

 

6. Brak rezygnacji będzie traktowany przez zleceniobiorcę jako dalszą chęć kontynuacji współpracy poprzez ponowne umieszczenie ogłoszenia zleceniodawcy na okres minimum 12 m-cy o czym zleceniodawca zostanie poinformowany wraz z otrzymaniem od zleceniobiorcy tj. PKiK faktury VAT.

 

 

AKTUALNY CENNIK


 


 

Nie trać czasu DOŁĄCZ DO NAS TERAZ!


UWAGA Zamieszczenie reklamy na naszym portalu jest płatne!


Prośimy wypełnić poniższy formularz na nasz konsultant się z Państwem skontakuje:


(!) - Oznacza że pole jest obowiązkowe
 
 
 
 
 
 
 

Maszpozostało znaków.
 

Wpisz kod ochronny:
...